پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 مناقصه و مزایده 
مزایده ها
نوع : مزایده
عنوان : مزایده صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
مهلت دریافت سند : ۱۵ دی ۱۳۹۵
منتشر کننده : صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
تاریخ : ۳۰ آذر ۱۳۹۵
سازمان مرتبط : صندوق بیمه سرمایه گذاریهای فعالیتهای معدنی ایران

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اقلام مورد مزایده  خود به شرح مذکور وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" و با شماره مزایده 100951027000002 به صورت الکترونیکی به فروش میرساند.

زمان انتشار در سایت : ساعت 8   صبح تاریخ 30/9/95              آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:ساعت23تاریخ  14/10/95

زمان بازگشایی: ساعت 10صبح  تاریخ  15/10/95                         زمان اعلام برنده: ساعت 13تاریخ  15/10/95                   

ضمنا رعایت موارد زیر الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشدو کلیه مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت،بازگشایی پاکت،اعلام به برنده،واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه مذکور انجام می شود.

2-علاقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت امضای الکترونیکی(توکن) با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مرکز تماس 27313131 تماس حاصل نمایید؛یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

3-پیشنهاد میگردد با توجه به تنوع کالا های مطرح شده در مزایده ،قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده  بازدید به عمل آورید.

4-در صورت درخواست متقاضیان اقلام به صورت نقد و اقساط به صورت زیر خواهد بود

·         20 درصد نقد در تاریخ عقد قرارداد

·         80 درصد مابقی با اضافه شدن سود بانکی مطابق مصوبه شورایعالی پول و اعتبار تا پایان سال مالی طی یک یا چند فقره چک با ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مانده بدهی

·         در قیمت های مساوی اولویت با متقاضیان خرید نقدی می باشد.

5- جهت ارائه پیشنهاد قیمت میزان 5 درصد مبلغ پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، از طریق سامانه ستاد به حساب  صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی واریز می گردد.

 

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان